Kaveriaikuinen

"Elämän tärkeimmät asiat 

 eivät ole tavaroita."

 

Kaveriaikuiset nuoren tukena vaikeassa elämäntilantees

Kaveriaikuisen voi saada, jos nuori kokee, että hänellä ei ole perheen ulkopuolista aikuista, johon hän luottaa, ja jolle hän voi vapaasti puhua omista asioistaan ja saada omille tunteilleen kuuntelijan.

Miten kaveriaikuistoiminta auttaa nuorta?

Kaveriaikuisen ja nuoren suhde aloitetaan alkututustumisella. Alussa kuljetaan yhdessä erilaisissa harrastuksissa, etsitään paikkoja, jotka molempia kiinnostavat ja jutellaan nuoren ihan tavallisistakin asioista. Mitään isompaa kriisiä nuorella ei ole pakko olla, vaikka ehkä vanhempien ero heitä mietityttääkin. Kun suhde kasvaa luottamukselle, voi nuori saada todella hyvää apua toiminnan kautta.

Toiminta perustuukin ennaltaehkäisyyn, toimitaan ennen, kuin ongelmat kenties kasvavat liian suuriksi, jolloin ne voivat aiheuttaa nuorelle todella paljon haittaa herkässä kasvuvaiheessa. Kaveriaikuistoiminnalla on aina alku ja loppu, yleensä tukisuhteen pituus on noin vuoden ajan. Suhde aloitetaan alkupalaverissa ja lopetetaan loppupalaverin kautta, joissa on mukana myös nuoren vanhemmat tai toinen heistä.

Muutamia kaveriaikuisen tukeman nuoren kommentteja

”Toi mun kaveriaikunen on niin rento, ihan erilainen ku mutsi. Sille voi puhuu ihan kaikesta ja se kuuntelee kans eikä vaan oo kuuntelevinaan.”

”Me vaan hengaillaan yhessä, vasta käytiin kirjastossa ja sit kahvilla. Mua ei ennen oikeen kiinnostanu noi lukuhommat mut nyt mä oon käsittäny, et kun käyn tän koulun kunnialla, voin saada joskus ammatin ja olla oikeesti ittekki aikunen.”

”Oikeesti aikuset vois etes vähän miettii, et mitä se merkkaa, ku ne puhuu toisistaan jotain ihan soopaa. Jossei ne käsitä, et me lapsethan ollaan vähä niinku puoliks niitä kumpaakin. On tosi kurjaa kuulla sitä riitaa. Mut tää kaveriaikunen joka mulla on sano mulle et ei oo mun asia olla siinä välissä. Mulla on ihan omaki elämä.”

”Me käytiin kattoon sellanen draama elokuvis. Se kerto sellasesta nuoresta jolla oli vaikeeta. Sen jälkeen oli jotenki tosi helppoo puhua omista jutuista. Se jotenki aukas sen puhelukon. En vois koskaan sanoo näitä asioita vaik isälle tai äidille. Mä en haluu loukata niitä. Mut niitten ero vaan sattuu minuun

Haluaisitko tulla toimimaan kaveriaikuisena?

Ota yhteyttä; yhdistyksen toimistolle, p. 044 3690844
oulunseudunyvp@gmail.com