Varamummi ja -vaaritoiminta

Varamummi & Varavaari - toiminta

Mummit ja vaarit ovat tärkeitä ihmisiä lapsen ja nuoren elämässä. Kaikilla yhden vanhemman perheillä ei ole omaa sosiaalista verkostoa tai se on niin kaukana että sen hyödyntäminen on vaikeaa. Varamummi & -vaari voi tukemalla lasta antaa myös hänen vanhemmalleen mahdollisuuden omaan aikaan ilman lapsia.
Toiminta tukee jäsenperheen aikuisen jaksamista ja on näin ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Tärkeässä luottamustehtävässä, vapaaehtoisena Tuki – isovanhempana toimiva varamummi & -vaari kuuluu lapsen elämään kodin ulkopuolisena turvallisena aikuisena. Kuten mikä tahansa ihmissuhde suhde tukilapseen vaatii yhteydenpitoa ja yhteisiä hetkiä jotta se tuottaisi iloa kummallekin osapuolelle. Hyvät ihmissuhteet ovat kullanarvoisia. Varamummin & -vaarin ja lapsen suhde on aito ja välittävä ihmissuhde.

Etsimme jatkuvasti uusia varaisovanhempia toimintaamme. Mikäli haluat toimia varamummina tai -vaarina otathan yhteyttä  oulunseudunyvp@gmail.com tai p. 044 369 0844. Myös varamummia tai varavaaria etsivät perheet otattehan yhteyttä samaan osoitteeseen.