Varamummi ja -vaaritoiminta

Mummit ja vaarit ovat tärkeitä ihmisiä lapsen ja nuoren elämässä. Kaikilla yhden vanhemman perheillä ei ole omaa sosiaalista verkostoa tai se on niin kaukana, että sen hyödyntäminen on vaikeaa. Varamummi ja -vaari voi antaa myös lapsen vanhemmalle mahdollisuuden omaan aikaan toimimalla varaisovanhempana. 


Toiminta tukee jäsenperheen aikuisen jaksamista ja on näin ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Tärkeässä luottamustehtävässä, vapaaehtoisena varaisovanhempana toimiva varamummi tai -vaari kuuluu lapsen elämään kodin ulkopuolisena turvallisena aikuisena. Kuten mikä tahansa ihmissuhde, suhde tukilapseen vaatii yhteydenpitoa ja yhteisiä hetkiä, jotta se tuottaisi iloa kummallekin osapuolelle. Hyvät ihmissuhteet ovat kullanarvoisia. Varamummin ja -vaarin ja lapsen suhde on aito ja välittävä ihmissuhde.

Etsimme jatkuvasti uusia varaisovanhempia toimintaamme. Mikäli haluat toimia varamummina tai -vaarina otathan yhteyttä  oulunseudunyvp@gmail.com tai p. 044 369 0844. Myös varamummia tai varavaaria etsivät perheet otattehan yhteyttä samaan osoitteeseen.